086 316 7436 , 02 756 0334-5
รู้ไวก่อนเที่ยวมาเลเซีย

                    เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยวมาเลเซีย อย่างราบรื่น ทุกๆท่านควรต้องทราบว่าเราสามารถนำสิ่งใดเข้า-ออกประเทศมาเลเซียได้ หรือสามารถนำเข้าได้ในจำนวนเท่าไรบ้าง
• ผู้เดินทางเข้ามาเลเซียจะได้รับยกเว้นอากรสุรา 1 ลิตร และบุหรี่ 200 มวน หรือซิการ์ 50 มวน
• ของขวัญของฝากรวมมูลค่าไม่เกิน 200 ริงกิต
• กล้องถ่ายรูป วิทยุกระเป๋าหิ้ว เครื่องสำอาง น้ำหอม ไม่มากเกินความจำเป็น
 

                  สำหรับของต้องห้ามในการนำเข้าโดยเด็ดขาด ได้แก่ ปืนและกระสุนปืน อาวุธทุกชนิดรวมถึงมีดพก ภาพและวัตถุลามก สำหรับการลักลอบนำเข้ายาเสพย์ติดให้โทษเข้าประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายลงโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต  ศุลกากรมาเลเซียอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลเซียได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อเดินทางออก จะนำเงินออกมากเกินกว่าที่นำเข้ามาไม่ได้ โดยสามารถนำเงินริงกิตออกนอกประเทศได้ไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต ซึ่งผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์มของธนาคารมาเลเซีย (Central Bank of Malaysia หรือ Bank Negara Malaysia) แจ้งจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้า และต้องเก็บแบบฟอร์มนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบในขาออก


Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X