086 316 7436 , 02 756 0334-5
ต้าลี่ ลี่เจียง

ต้าลี่ ลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม           เมืองลี่เจียง ตั้งอยู่บนที่ราบสูง 2400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีทิวเขาสลับซับซ้อนก่อให้เกิดหมู่เมฆและสายลมที่ทำให้เมืองลี่เจียงมีอากาศเย็นสบาย แม้ในยามฤดูร้อนมาเยือนสิ่งที่คู่กับเมืองนี้คือ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” แทงยอดสูงเสียดฟ้าเกือบ 6,000 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ตั้งตระหง่านอวดสายตาทุกคู่ในลี่เจียง ยอดเขาแห่งนี้คือต้นน้ำของแหล่งน้ำจืดที่หล่อเลี้ยงชีวิตหลากหลายในหุบเขาเบื้องล่าง


           บนลานโล่งกลางเมืองเก่าบรรยากาศดูกครึกครึ้นกว่าที่อื่นด้วยการล้อมวงเต้นรำแบบ “น่าซี” กลุ่มคนดั้งเดิมของเมืองลี่เจียงในชุดประจำท้องถิ่น สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเยือน หลายคนรู้สึกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรี และวงเต้นรำ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีของขาวน่าซี เดินออกเมืองเก่ามาทางเหนือประมาณ 1 กม. จนถึง “สระน้ำมังกรดำ” ภายในสวนสวยร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้และสถาปัตยกรรมผสมระหว่างชาวฮั่น ชาวทิเบต และชาวน่าซีทุกๆ บ่ายจะมีกลุ่มนักดนตรีรุ่นคุณปู่บรรเลงดนตรีน่าซีขับกล่อม สร้างความรื่นรมย์ให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา การได้เสพเสียงเพลงไพเราะขณะนั่งมองเงาที่สะท้อนกับท้องน้ำใสดั่งกระจกเบื้องหน้า พร้อมกับปล่อยใจให้ไหลล่องไปกับสายน้ำสู่อดีตที่รุ่งเรืองของชาวน่าซีทำให้อยากสัมผัสกับชาวน่าซีใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X