086 316 7436 , 02 756 0334-5
บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์เอเชีย แพ็คเกจทัวร์เอเชียซึ่งประกอบไปด้วย ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์บรูไน ทัวร์เขมร ทัวร์ฟิลิปินส์ ทัวร์อินโด-บาหลี ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ธิเบต ทัวร์ไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสทัวร์หลากหลาย รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้
ทัวร์เอเชีย
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB151-03
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร แพ็คเกจเขมร ชมปราสาทบานอน ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่1 เยือนปราสาทเอกพนม ที่มีความโดดเด่น วัดช้างเผือก เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง แวะไร่องุ่น ซึ่งเป็นไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ และมีโรงงานผลิตไวน์ ซึ่งเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเยี่ยมและราคาถูก พิเศษ!!! ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง
มิถุนายน
09-11 / 23-25
กรกฎาคม
08-10 เข้าพรรษา
สิงหาคม
12-14 วันแม่ / 25-27
กันยายน
08-10 / 22-24
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย เขมร
รหัสทัวร์ ACB151-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท

ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร แพ็คเกจเขมร ชมมหาปราสาทนครวัด เยือนเมืองพระนครธม เก็บภาพประทับใจปราสาทบายน ตื่นตาปราสาทตาพรหม ชมปราสาทสีชมพูบันทายสรี ล่องเรือชมวิวโตเลสาบ พิเศษ!!!  สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า
มิถุนายน
09-11 / 23-25
กรกฎาคม
08-10 เข้าพรรษา
สิงหาคม
12-14 วันแม่ / 25-27
กันยายน
08-10 / 22-24
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM115-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า แพ็คเกจพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้ที่ไม่ควรพลาดในการไปเยือน
มิถุนายน
10-12 / 24-26
กรกฎาคม
08-10 เข้าพรรษา / 22-24
สิงหาคม
12-14 วันแม่
กันยายน
09-11 / 23-25
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM115-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า แพ็คเกจพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
มิถุนายน
12-14
กรกฎาคม
08-10 เข้าพรรษา / 24-26
สิงหาคม
12-14 วันแม่ / 18-20 / 28-30
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN124-09
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม แพ็คเกจเวียดนาม เที่ยวเมืองดาลัด ชมน้ำตก Datalla นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวดาลัทมุมสูง ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ สวนดอกไม้เมืองหนาว เยือนมุยเน่ ชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง เก็บภาพประทับใจ Fairly Stream นครโฮจิมินห์ ขอพรวัดเทียนเฮา ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย มาเก๊า
รหัสทัวร์ AHK34-08
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
6,555 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชมหวี่หนี่ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น วัดผู่ถ่อ-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN
มิถุนายน
03-05 / 04-06 / 05-07 / 06-08 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย มาเก๊า
รหัสทัวร์ AHK34-07
จำนวนวันเดินทาง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
6,888 บาท

ทัวร์มาเก๊าราคาถูก นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี  ชม วิหารเซนต์พอล  ชิมร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า เที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  
กรกฎาคม
02-04 / 03-05 / 05-07 / 10-12 / 12-14 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 19-21 / 22-24 / 23-25 / 24-26
สิงหาคม
03-05 / 05-07 / 17-19 / 19-21 / 24-26 / 26-28 / 27-29 / 29-31 / 30-01 / 31-02
กันยายน
02-04 / 03-05 / 04-06 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 13-15 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 20-22 / 23-25 / 24-26 / 25-27
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN123-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม แพ็คเกจเวียดนาม ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
มิถุนายน
16-19 / 29-02
กรกฎาคม
07-10 เข้าพรรษา / 15-18
สิงหาคม
03-06 / 12-15 วันแม่ / 24-27
กันยายน
07-10 / 14-17
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN123-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ช้อปปิ้งถนน36สาย
มิถุนายน
02-04 / 09-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 30-02
กรกฎาคม
01-03 / 07-09 เข้าพรรษา / 08-10 เข้าพรรษา / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30 / 29-31
สิงหาคม
04-06 / 05-07 / 11-13 วันแม่ / 12-14 วันแม่ / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง เอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ AVN125-01
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,899 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
กรกฎาคม
08-11 เข้าพรรษา / 20-23 / 27-30
สิงหาคม
03-06 / 24-27
กันยายน
07-10 / 14-17 / 28-01
ตุลาคม
12-15 / 20-23 วันปิยะมหาราช / 26-29
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X