086 316 7436 , 02 756 0334-5
TOKYO STRONG PINKMOSS
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
27,900 บาท
เยือนฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์วันปิยะมหาราช
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AML106-10
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ทัวร์มาเลเซีย เดินทางโดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ บินกลับจากสิงคโปร์ เที่ยวเต็มอิ่ม ชมเมืองปีนัง สูดอากาศบริสุทธิ์คาเมรอนไฮแลนด์ สนุกสุดเหวี่ยงเก็นติ้งไฮแลนด์ ตะลุยกรุงกัวลาลัมเปอร์ เยือนเมืองมรดกโลมะละกา ลั้ลลาเกาะสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัมผัสน้ำพุแห่งโชคลาภ สัการะวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนน Orchard
มิถุนายน
17-22
กรกฎาคม
08-13 เข้าพรรษา
สิงหาคม
09-14 วันแม่
กันยายน
09-14
ตุลาคม
07-12 / 21-26 วันปิยะมหาราช
พฤศจิกายน
11-16
ธันวาคม
09-14 วันรัฐธรรมนูญ / 28-02 วันปีใหม่ / 30-04 วันปีใหม่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AML106-09
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,500 บาท

เที่ยวมาเลเซีย เดินทางโดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ เยือนเมืองปีนัง เที่ยวชม วัดเขาเต่า   ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ คาเมรอนไฮแลนด์ เที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน
10-14
กรกฎาคม
08-12 เข้าพรรษา
สิงหาคม
11-15 วันแม่
กันยายน
09-13
ตุลาคม
19-23 วันปิยะมหาราช
พฤศจิกายน
11-15
ธันวาคม
01-05 / 29-02 วันปีใหม่ / 30-03 วันปีใหม่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AML106-06
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

โปรแกรมมาเลเซี เที่ยวชมเมือง มะละกา ชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ชมถนนคนเดิน Yongger Street  ย่านเก่าแก่แห่งเมืองมรดกโลก ชม ถ้ำบาตูเคป สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู นมัสการพระขันธกุมาร องค์ใหญ่สีทองอร่าม คู่กับ TWIN TOWER ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
มิถุนายน
09-11
กรกฎาคม
08-10 เข้าพรรษา
สิงหาคม
12-14 วันแม่
กันยายน
08-10
ตุลาคม
21-23 วันปิยะมหาราช
พฤศจิกายน
10-12
ธันวาคม
02-04 / 03-05 / 09-11 รัฐธรรมนูญ / 30-01 วันปีใหม่ / 31-02 วันปีใหม่
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AML109-04
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท

โปรแกรมมาเลเซีย พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง BUKIT BINTANG ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
มิถุนายน
02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30-02
กรกฎาคม
01-03 / 07-09 / 08-10 เข้าพรรษา / 14-16 / 21-23 / 28-30
สิงหาคม
04-06 / 12-14 วันแม่ / 18-20 / 25-27
กันยายน
01-03 / 08-10 / 16-18 / 22-24 / 29-01
ตุลาคม
06-08 / 13-15 / 21-23 วันปิยะมหาราช / 27-29
พฤศจิกายน
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26
ธันวาคม
02-04
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AML109-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท

เที่ยวมาเลเซีย หาดใหญ่ ปีนัง คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน
มิถุนายน
22-25
กรกฎาคม
08-11 เข้าพรรษา / 20-23
สิงหาคม
11-14 วันแม่ / 24-27
กันยายน
14-17
ตุลาคม
20-23 วันปิยะมหาราช / 21-24 วันปิยะมหาราช
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AVN121-02
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท

เที่ยวเวียดนาม ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เยือนเมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา ชมน้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิว ช้อปปิ้งจุใจถนน36สาย 
มิถุนายน
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26
กรกฎาคม
01-03 / 08-10 เข้าพรรษา / 15-17 / 22-24 / 29-31
สิงหาคม
05-07 / 12-14 วันแม่ / 19-21 / 26-28
กันยายน
02-04 / 16-18 / 23-25 / 30-02
ตุลาคม
07-09 / 14-16 / 21-23 วันปิยะมหาราช
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AVN121-01
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม ชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” ล่องอ่าวฮาลองย์ ที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ ชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
มิถุนายน
03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26
กรกฎาคม
01-03 / 08-10 เข้าพรรษา / 15-17 / 22-24 / 29-31
สิงหาคม
05-07 / 12-14 วันแม่ / 19-21 / 26-28
กันยายน
02-04 / 16-18 / 23-25 / 30-02
ตุลาคม
07-09 / 14-16 / 21-23 วันปิยะมหาราช
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ AID149-02
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท

เที่ยวบาหลี ชมวัดอูลูวาตูที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเล ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่สวยงามที่สุด ณ หมู่บ้านคินตามณี ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อิสระช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี
ตุลาคม
12-15 / 20-23 วันปิยะมหาราช / 21-24 วันปิยะมหาราช / 28-31
พฤศจิกายน
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
ธันวาคม
02-05 / 09-12 วันรัฐธรรมนูญ / 16-19
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ ACH46-11
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย, ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) ชมจัตุรัสหยวนหยง
มิถุนายน
21-25
กรกฎาคม
06-10 เข้าพรรษา / 27-31
สิงหาคม
24-28
กันยายน
06-10 / 21-25
ตุลาคม
18-22 วันปิยะมหาราช / 19-23 วันปิยะมหาราช
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
เส้นทาง วันปิยะมหาราช
รหัสทัวร์ ACH46-08
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท

เที่ยวจางเจียเจี้ย วัดใจสะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน ตื่นตาประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย เดินเล่นถนนคนเดินหวงซิงลู่
มิถุนายน
04-07 / 11-14 / 18-21
กรกฎาคม
16-19 / 23-26 / 30-02
สิงหาคม
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
กันยายน
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27
ตุลาคม
22-25 วันปิยะมหาราช
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 756 0334-5
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X